Vennootschapsbelasting

Er is nog veel onduidelijk voor overheidsinstellingen over de Vennootschapsbelasting. Dit heeft ertoe geleid dat over het jaar 2016 een verzoek tot uitstel van aangifte is gedaan. Dit verzoek is door de belastingdienst gehonoreerd. In 2017 hebben wij verder onderzocht, in samenwerking met fiscalisten, of de gemeente Schagen vennootschapsbelastingplichtig is. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat de gemeente Schagen niet door de ondernemerspoort gaat en daardoor niet belastingplichtig is. Aan de belastingdienst wordt een verzoek ingediend om het ten onrechte verstrekte aangifte formulier in te trekken.
Zoals hiervoor is aangegeven is nog veel onduidelijk. Dit brengt het risico met zich mee dat de gemeente achteraf alsnog tot het betalen van belasting wordt verplicht. In de risicoparagraaf is rekening gehouden met dit risico.