Waar gaat het resultaat over?

Met het aanbieden van de legesverordening 2017 in december 2016 verstrekken we, net als vorig jaar, per titel van de legesverordening een overzicht van de mate van kostendekkendheid. We doen de raad een voorstel waaruit blijkt of 100% kostendekkendheid een reële optie is om te komen tot een acceptabel niveau van de tarieven.

Wij hebben dit gedaan door

In 2017 hebben we een pilot gehad bij het uitblijven van betaling op door de gemeente opgelegde aanslagen. Op het moment dat personen verzuimden om te betalen werd, nadat eerst een herinnering of aanmaning was verzonden, telefonisch contact gezocht waarom de betaling uitblijft. Als de aanslag nog niet werd voldaan, werd alsnog een dwangbevel uitgevaardigd. Uit de evaluatie van de pilot moet nog blijken of we hiermee doorgaan.