Inkomsten en uitgaven

Uitgaven (lasten) € 135.429 100.0 %
Inkomsten (baten) € 136.069 100.0 %