Waar gaat het resultaat over?

Verduurzamen van woningen is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee van de bewoners omdat het energielasten scheelt. Samen met woningcorporaties en woningeigenaren streven we ernaar de energieprestaties van woningen te verbeteren met een wijkgerichte aanpak. Daarnaast plaatsen we zonnepanelen op openbare gebouwen. Dat doen we overal waar dat rendabel is. Zoals eerder is gedaan bij het project ‘Zonnepanelen voor alle Scholen’.

Wij hebben dit gedaan door

Alle 24 projecten die in de Energieagenda 2017 zijn opgenomen, zijn opgestart, uitgevoerd en/of afgerond. Door de uitvoering van de vele maatregelen en projecten heeft Schagen zich ingezet om het energieverbruik te verminderen en meer duurzame energie op te wekken.

Naast de 24 projecten binnen de Energieagenda 2017 zijn onderstaande rapportages opgeleverd en ter kennisgeving of besluitvorming aan u aangebonden:

  • Actieplan Duurzaamheid NHN
  • Monitoring en evaluatie energiebeleid Schagen
  • Quickscan zonpotentieel Schagen en uitgangspunten Reisgids grondgebonden zon Schagen 
  • Kansenkaart collectieve warmte Schagen
  • Aardgasvrije nieuwbouw Schagen