Waar gaat het resultaat over?

Wij hebben dit gedaan door

  • Voor alle producten en diensten van burgerzaken hebben we werken op afspraak ingevoerd. Ook bij andere afdelingen werken we op afspraak. We onderzoeken nog of inwoners meer afspraken zelf (digitaal) kunnen maken.
  • Het bezorgen van reisdocumenten is gekoppeld aan een nieuw burgerzakenpakket. Vanwege de koppeling met dit pakket is de planning doorgeschoven. De technische obstakels zijn nu overwonnen. In april 2018 zal de bezorging van start kunnen gaan.
  • We breiden de elektronische dienstverlening verder uit. Inwoners kunnen (na inloggen) in een persoonlijke omgeving steeds meer gegevens en zaken raadplegen. De uitbreiding van deze dienstverlening gaat ook de komende jaren door.
  • In 2017 zijn we binnen de zogeheten VTH-keten (vergunningen, toezicht en handhaving) een proef gestart, waarbij inwoners digitaal de status van hun aanvraag kunnen volgen.
  • Begin 2017 was de verbouwing van de publiekshal klaar. In de vernieuwde en vergrootte hal ontvangt een gastvrouw of gastheer onze inwoners.
  • Wij zijn aangesloten bij het programma 'Landelijke aanpak adreskwaliteit'.
  • De telefonische bereikbaarheid en beantwoording is in 2017 verder verbeterd.
  • Sociale media is breder ingezet om onze toegankelijkheid voor inwoners te vergroten.  In 2017 is het bereik van onze Facebookpagina verder doorgegroeid. Al meer inwoners gebruiken dit kanaal door hier hun vragen te stellen, meldingen door te geven of te reageren op vragen die wij aan hén stellen waardoor we ook via social media een dialoog tot stand brengen. Naast Facebook kunnen inwoners ons ook via WhatsApp en Instagram bereiken.
  • De raad heeft  in 2017 diverse activiteiten ondernomen om meer in gesprek te zijn met inwoners en bedrijven. Er zijn verschillende openbare thema-bijeenkomsten georganiseerd. In aanloop naar de verkiezingen is twee keer een cursus 'politiek actie' georganiseerd voor politiek georganiseerden.  Van de 15 deelnemers staat er 10 op de kandidatenlijsten.

Een uitgebreid overzicht is terug te vinden in het jaarverlsag van de Raad en Griffie.