Lasten Bedragen x € 1.000,-

Domein

Rekening 2016

Begroting 2017

Rekening 2017

Economisch domein

D1ED1.17

Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

3.305

6.267

8.116

Subtotaal

3.305

6.267

8.116

Sociaal domein

D2SD1.17

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

25.199

27.956

27.938

D2SD2.17

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

13.270

14.439

12.842

D2SD3.17

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar

8.559

9.163

8.828

D2SD4.17

Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

1.254

2.487

1.192

Subtotaal

48.282

54.045

50.801

Domein burger en bestuur

D3BB1.17

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

128

148

115

D3BB2.17

De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

52.390

54.091

53.882

Subtotaal

52.518

54.238

53.997

Totaal Lasten

104.105

114.550

112.913

Domein

Rekening 2016

Begroting 2017

Rekening 2017

Hollands Kroon

Hollands Kroon

13.813

4.645

2.731

Lasten Hollands Kroon

13.813

4.645

2.731

Baten Bedragen x € 1.000,-

Domein

Rekening 2016

Begroting 2017

Rekening 2017

Economisch domein

D1ED1.17

Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

4.651

4.337

4.380

Subtotaal

4.651

4.337

4.380

Sociaal domein

D2SD1.17

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

8.144

9.114

9.149

D2SD2.17

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

472

2.289

403

D2SD3.17

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar

674

2.153

859

D2SD4.17

Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

91

684

91

Subtotaal

9.381

14.240

10.503

Domein burger en bestuur

D3BB1.17

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

D3BB2.17

De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

91.914

97.194

95.243

Subtotaal

91.914

97.194

95.243

Totaal Baten

105.946

115.771

110.126

Domein

Rekening 2016

Begroting 2017

Rekening 2017

Hollands Kroon

Hollands Kroon

13.813

4.645

2.731

Baten Hollands Kroon

13.813

4.645

2.731

Mutaties reserves Bedragen x € 1.000,-

Domein

Rekening 2016

Begroting 2017

Rekening 2017

Resultaat voor bestemming

1.841

1.220

-2.787

Dotaties aan reserves

26.983

14.882

22.516

Onttrekkingen aan reserves

30.150

13.874

25.943

Saldo mutaties reserves

3.167

-1.008

3.427

Resultaat na bestemming

5.008

212

640