Inleiding

Binnen het Sociaal domein streven we naar een duurzame samenleving, waarin de inwoners zelfredzaam zijn. Dit houdt in dat mensen in staat zijn om in eerste instantie zelf of met hun netwerk de problemen en knelpunten op te lossen die zij ervaren. Inwoners kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ontplooiing van hun kinderen. Pas als dat niet lukt, springen wij als gemeente (tijdelijk) bij. Hierbij dragen wij er zorg voor dat geen inwoners tussen wal en schip vallen.
Samen met onze inwoners willen wij het mogelijk maken dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het vormgeven van hun eigen omgeving.
Om dit mogelijk te maken betrekken we inwoners actief bij onze vraagstukken en ondersteunen we hun initiatieven.

Doelen en resultaten