Verloop van de post onvoorzien

Verloop post Onvoorzien 2017

Primaire begroting 2017

92.334

Dekking lagere stijging ozb (0,5% i.p0.v. 1%)

-40.000

2e tussenrapportage 2017 aframen post onvoorzien

-52.334

-