Onderstaand overzicht geeft aan de realisatie van de taakstelling in het dienstjaar 2017. Uit het overzicht blijkt dat we in het jaar 2017 meer aan taakstelling hebben gerealiseerd. Ook voor het jaar 2018 komen wij uit op een hogere realisatie dan is vastgesteld.

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2017

Gerealiseerd 2017

verschil

Economisch domein

Doelstelling: E1 Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

532

575

43

V

totaal

532

575

43

V

Sociaal domein

Doelstelling: S1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

348

923

575

V

Doelstelling: S2 inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

1.567

1.453

114

N

Doelstelling: Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar

1.263

226

1.037

N

Doelstelling: S4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

567

1.239

672

V

totaal

3.745

3.841

96

V

Burger en bestuur

Doelstelling B1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

0

25

25

V

Doelstelling B2 De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

1.866

1.866

0

Taakstelling

1.866

1.891

25

V

Totaal generaal

6.143

6.307

164

V