Waar gaat het resultaat over?

In een duurzame en zelfredzame samenleving organiseren de inwoners zelf hun deelname en ontmoeting. Daarmee bedoelen we deelname aan sport en activiteiten in hun wijk of kern. Dit is ook goed voor de leefbaarheid in deze wijk of kern. Hiervoor zijn accommodaties nodig. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en in stand houden van de accommodaties. Om de voorzieningen in de kleine kernen te behouden, draagt de gemeente bij aan de instandhouding.

Wij hebben dit gedaan door

Renovaties

Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de renovaties van de sportvelden en de renovaties zijn uitgevoerd op de geplande velden.
Daarnaast hebben wij aan het dorpshuis bestuur AHOJ Tuitjenhorn een bijdrage verstrekt voor de renovatie van de vloer en verwarming van de toneelzaal.

Onderzoek binnensport
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de beschikbare ruimte en tarieven van de sporthallen, zalen gymnastieklokalen in onze gemeente. Dit onderzoek geeft ons inzicht in de behoeftes en geeft ons duidelijkheid in de over- en ondercapaciteit. Het onderzoek geeft ons input voor de harmonisatie van de huurtarieven en ligt voor advies voor aan de Sportadviesraad Schagen.

Aanbesteding beheer en exploitatie sporthallen, -zalen en zwembaden
Het contract met Sportfondsen voor de exploitatie en beheer van de sporthallen, -zalen en zwembaden loopt tot 31-12-2018. In 2017 hebben wij in overleg met Sportfondsen bekeken op welke wijze wij de uitvoering het beste kunnen continueren. Hierbij hebben wij gekozen voor een openbare aanbesteding. In 2018 zal deze aanbesteding worden uitgevoerd.

Evaluatie accommodatiebeleid buitensport
De evaluatie van het accommodatiebeleid staat gepland voor 2019. In overleg met de WMO adviesraad, KARS, de cliëntenraad en de Sport Advies Raad (SARS) is besloten de evaluatie voor de buitensport één jaar te vervroegen. Deze evaluatie wordt uitgevoerd in 2018.