Waar gaat het resultaat over?

Samen met het georganiseerd bedrijfsleven werken wij aan het ondernemersklimaat in de gemeente Schagen. Uitgangspunten hierbij zijn kwaliteit en sfeerverhogende maatregelen die een impuls aan de economie geven, collectieve activiteiten en verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven in het algemeen. De activiteiten hebben betrekking op detailhandel, horeca, recreatie&toerisme, agribusiness en industrie & bedrijven.

Wij hebben dit gedaan door

  • Ondersteunen bedrijfsleven bij (uitbreidings)vragen

Het ondernemersloket heeft een ondersteunende rol in het behoud en faciliteren van bedrijven. Vanuit het ondernemersloket worden vragen beantwoord over bijvoorbeeld verplaatsing, vestiging, uitbreiding etc. Door de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren, bevorderen wij de werkgelegenheid.
In het afgelopen jaar zijn 16 bedrijfsbezoeken georganiseerd in verschillende samenstelling. Dit is niet alleen voor de goede contacten maar ook om bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een baan te helpen. Het gaat er ook om dat we inzet plegen dat ondernemers elkaar meer informeren. Door de ondernemers worden de bezoeken gewaardeerd en alle op dat moment actuele zaken worden besproken.

  • Samenwerking met het georganiseerd bedrijfsleven

Met zowel de OFS als LTO is op 21 november een nieuwe overeenkomst ondertekend waarin voortzetting van het ondernemersfonds tot 2022 is vastgelegd. In de overleggen in 2017

met de OFS en LTO is onder meer gesproken over Pallas, Schagen Marktstad, verkeerszaken, de Omgevingswet, werkgelegenheid/vergunninghouders, bestemmingsplan Lagedijk, detailhandel, huisvesting en glasvezel.

  • De Nieuwe Winkelstraat

In het ‘de Nieuwe Winkelstraat’ zijn acties opgenomen om te werken aan een vitaal, gezond en daarmee toekomstbestendig stadshart Schagen. Beleving speelt hierbij een belangrijke rol. Om de acties uit te kunnen voeren is samenwerking de grootste prioriteit. De komende tijd zetten we hier actief op in. Tevens kijken we naar ‘ het laaghangend fruit’: welke kleine stappen kunnen worden uitgevoerd om het stadshart van Schagen te verbeteren?