Waar gaat het resultaat over?

Wij hebben dit gedaan door

Lokaal:

  • Voortgang woningbouwopgave realiseren 950 woningen

In 2017 zijn er rond de 200 woningen opgeleverd op locaties verspreid over de gemeente. In het eerste kwartaal van 2018 wordt de bouw van nog ca. 100 woningen afgerond. Deze woningen waren vooraf meegerekend in de te behalen doelstelling van 300 woningen in 2017. Deze 100 woningen bestaan o.a. uit plan Beethovenlaan (48 woningen) en plan Waterval (20 woningen), plan Witte Kool (14 woningen) en een aantal kleine plannen.

We hebben bij de woningbouwprojecten veel vooruitgang geboekt: we ontwikkelen door bij Warmenhuizen Centrum, CPO Waarland, Waldervaart, Nes-Noord en Spoetnikstraat, e.d.

  • Extra sociale woningbouw

Met Wooncompagnie zijn gesprekken gevoerd over het toevoegen van extra sociale huurwoningen aan de voorraad in Schagen (Sportlaan-Regioplein), Tuitjenhorn en Callantsoog. Daarnaast zijn de volgende projecten al in gang gezet: Beethovenlaan (48 woningen), Westerpark (36 woningen) en Nes-Noord(7 woningen).

  • Bestaande woningbouwplannen: Doorgaan, aanpassen of stoppen!

Ter uitvoering van het beleid “Aanpak realiseren woningbouwopgave” zijn wij gestart met het aanjagen van de 3e tranche waardoor diverse woningbouwprojecten op gang zijn gebracht.

  • Uitvoeren van de prestatieafspraken gemeente Schagen, Wooncompagnie en Huurderskoepel Schagen

De uitvoering van de prestatieafspraken met de woningcorporaties Wooncompagnie, Woonzorg Nederland en Woningstichting Den Helder verloopt voorspoedig.

Regionaal:

  • Actualisatie Regionaal Actieprogramma 2.0

Het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) is regionaal tot stand gekomen en vastgesteld.

  • Regionale afspraken waaronder herijking KWK 2017 – 2020 en nieuwe regionale afspraken KWK 2020 – 2027 (nieuwbouw)

De onderhandelingen voor het nieuwe KWK 2020-2030 zijn van start gegaan. De planning is dat het nieuwe KWK rond de zomer van 2018 wordt vastgesteld.

  • Regionaal uitvoeringsprogramma verduurzaming en levensloopbestendig maken van woningen (bestaande woningbouw)

Het raadsvoorstel t.b.v. het invoeren van de blijvers-, starters-, en duurzaamheidslening is uitgesteld tot het voorjaar van 2018.