Indicator:

  • Verkorten van de doorlooptijden van procedures aanvraag omgevingsvergunning

2016 was het jaar van de nulmeting.
Gemiddelde doorlooptijden (in kalenderdagen, dus inclusief weekend) voor omgevingsvergunningaanvragen in 2017.
Reguliere procedure: 44 (2016 :41) dagen
Uitgebreide procedure: 149 (2016:188) dagen
Deze zijn inclusief aanvultermijn en zienswijzentermijn, maar exclusief de termijn voor verlengen en de bezwaar- en beroepstermijn.
Eind 2017 is het Lean traject omgevingsvergunningen opgestart. Deze richt zich onder andere op doorlooptijden.

  • Verbeteren van de klanttevredenheid over de vergunning verlening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). De klanttevredenheid wordt gemeten met behulp van Bewijs van Goede Dienst. Vanaf 2017 zijn de resultaten hiervan in te zien.

Bij een onderzoek naar de dienstverlening aan bedrijven is in 2017 gebleken dat zij minder tevreden zijn dan in 2014. Wij hebben een verbeterplan opgesteld waarover wij u separaat hebben geinformeerd. Onderwerpen uit t verbeterplan zijn een statusvolgsysteem, ondernemersloket en frequent meten van de klantwaardering.