Indicator:

• In 2017 zijn 200 woningen gerealiseerd. Uitgangspunt in gemeentelijk programma

woningbouw was 300.