Indicator:

  • Daling van het totale energieverbruik (2015:10%) in de bestaande woningbouw door samen met de woningeigenaren, woningcorporaties en marktpartijen de bestaande bouw te verduurzamen(2015:10%) middels een wijkgerichte bewonersaanpak.