Indicator:

  • Voor de indicatoren nemen wij de landelijke indicatoren op. Met het oog op de inzet op preventie beogen wij voor de  indicatoren op de jeugdreclassering en bescherming een afname en ten minste een stabilisatie.
  • De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een rapportcijfers van minimaal 6,6 (waarstaatjegemeente.nl peildatum 2016)