Indicator:

• In de begroting is rekening gehouden met een uitstroom van het aantal
bijstandsgerechtigden naar reguliere arbeid van 180 personen. In werkelijkheid zijn er
118 mensen uitgestroomd. Het lagere aantal komt enerzijds door de
werkzaamheden rond de splitsing met Hollands Kroon en anderzijds doordat de
doelgroep moeilijker plaatsbaar wordt.
• In de begroting is rekening gehouden met het plaatsen van 100 personen per jaar
op een werkervaringsplek en proefplaatsing . In werkelijkheid zijn er 37
geregistreerde plaatsingen geweest. De vraag daarbij is of door de overgang
naar een ander registratiesysteem, hierbij een aantal geregistreerden niet zijn
meegenomen.

  •       De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een   

vergoeding van het Rijk, de zogenoemde vangnetregeling. Bij overschrijding van
meer dan 5% compenseert het Rijk 50% van de overschrijding, bij overschrijding van
meer dan 10% is dit 100%. In de begroting is aangegeven dat het aantal uitkeringen
maximaal met 70 uitkeringen mag stijgen. In werkelijkheid zijn dit er slechts 16
geweest. Het blijft daarmee onder het voorgenomen maximaal aantal uitkeringen
van 700. De Gemeente Schagen hoeft over 2017 geen gebruik te maken van deze
regeling.
• Conform aangegeven in de begroting zijn er twee mensen in 2017 bij de Gemeente
Schagen geplaatst vanuit de garantiebanenregeling.