Indicator:

  • Op de middellange termijn omvat Beschut werken een derde van de huidige Wsw-plekken, namelijk 65 plekken. Zoals in de begroting aangegeven stromen er gemiddeld 4 mensen in bij Beschut werken. In werkelijkheid zijn in 2017 5 mensen geplaatst, waarmee Schagen voldoet aan de landelijke taakstelling. De vier mensen die eind 2017 op de wachtlijst staan krijgen begin 2018 een dienstverband Beschut werken aangeboden.
  • Daarnaast is in de begroting opgenomen dat er gemiddeld 12 mensen per jaar uit de Wsw stromen, ook dit jaar is dat het geval. Opgemerkt wordt dat er verschil is tussen de prognose van het Rijk en de realiteit. Dit is een landelijk aandachtspunt.
  • Net als in de begroting aangegeven hebben wij in 2017, 70 mensen uit de potentiële doelgroep van 250 mensen in de categorie blijvers op een Tegenprestatieplaats kunnen plaatsen.