Indicator:

  • Schulddienstverlening: In 2017 waren er 214 nieuwe meldingen(geraamd waren ca. 220). Het grootste deel wordt afgehandeld met een eenmalig adviesgesprek.Het aantal trajecten dat in 2017 in behandeling is komt op 88 (raming was 95). Enkele van deze trajecten leiden niet tot een oplossing, daarvoor wordt een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp)
  • Het aantal aanvragen bijzondere bijstand komt in 2017 uit op 1184 (raming was circa 750). Het budget is niettemin ruimschoots binnen de begroting gebleven. Dit heeft te maken met de nieuwe berekeningssystematiek vanuit het Rijk.
  • Het aantal aanvragen van Kindpakket komt in 2017 uit op 329. Dat is een toename van 49 ten opzichte van 2016 en een toename van 104 aanvragen ten opzichte van het begrote aantal.