Indicator:

• In de begroting is aangegeven dat de inwoners de sociale en fysieke veiligheid
waarderen met een rapportcijfer van gemiddeld 7,0 (Waarstaatjegemeente.nl). Op
basis van de laatste gegevens is deze waardering gestegen naar 7,3 in 2017.