Indicator:

• In de begroting is aangegeven dat het percentage volwassen mantelzorgers (19-65 jaar) neemt toe van 17% in 2009 naar 20% in 2018. Het percentage oudere mantelzorgers (vanaf 65 jaar) gaat van 13,6% in 2009 naar 15% in 2018. In 2016 bedroeg het aantal ingeschreven mantelzorgers bij het Mantelzorgcentrum 494. Eind 2017 bedraagt het aantal ingeschreven mantelzorgers 526. Dit is een toename van 7%. Het aantal ingeschreven jonge mantelzorgers is gestegen van 8 naar 29. Dat is een stijging van 26%. De uitsplitsing tussen volwassen en oudere mantelzorgers wordt niet gemaakt.

  •       De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een rapportcijfers van

minimaal 6,6 (waarstaatjegemeente.nl, peildatum 2016)