Indicator:

  • Als indicator wordt de landelijke indicator gebruikt.  Wij streven hierbij naar stabilisatie van het aantal maatwerkvoorzieningen Wmo.
  • De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een rapportcijfers van minimaal 6,6 (waarstaatjegemeente.nl, peildatum 2016)