Indicator:

• De mate waarin jongeren (2de/4de klas) in onze gemeente aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voldoet is gestegen in 2018 (nulmeting:

25,1% in 2015). In 2017 is deze hetzelfde gebleven aan de nulmeting.

De percentages voeding:
Ontbijten en water drinken is toegenomen en is tijdens laatste onderzoek ook hoger t.o.v. NHN
Groente eten is afgenomen en lager t.o.v. NHN
Fruit eten nagenoeg gelijk en vergelijkbaar t.o.v. NHN

De percentages bewegen:
Beweegnorm gelijk gebleven en hoger t.o.v. NHN
Lid sportvereniging nagenoeg gelijk gebleven en ook hoger t.o.v. NHN

Percentages internet
Gamen is toegenomen en is vergelijkbaar t.o.v. NHN

Ontbijt minstens 5 dagen per week

85,1%

89,2%

83,3%

Eet dagelijks groente

33,5%

29,7%

37,4%

Eet dagelijks fruit

32,9%

32,4%

31,9%

Drinkt dagelijks water

65,4%

72,0%

69,9%

Voldoet aan beweegnorm

25,1%

25,1%

19,1%

Lid sportvereniging

82,5%

82,2%

80,4%

Schagen

Schagen

NHN

Problematisch gamen

4,8%

5,3%

5,5%

In de Jongvolwassenenmonitor Schagen (april-juli 2017) leeftijdsgroep 16-25 jaar.

  • beweegt 32,5% dagelijks minimaal 1 uur. Dit is vergelijkbaar met NHN (31,9%).
  • Sport 69,6% minimaal 2x per week. In NHN is dit lager met 59,9%.