Indicator:

• In de begroting is opgenomen dat het doel is bereikt wanneer onze kosten van
faciliterend optreden bij evenementen binnen de gemeente Schagen in 2018 nog
slechts tot 40% zijn van wat ze in 2013 waren. Dit is gerealiseerd in 2016, waarin de
inzet bij evenementen door de buitendienst is teruggedrongen en in 2017 is dit
gestabiliseerd.
• Als streefcijfer is in de begroting opgenomen dat de mate waarin de gemeente
culturele voorzieningen subsidieert is in 2018 gedaald naar circa twee derde van het
totale subsidiebedrag uit 2013. In 2017 is de afname 33%. Dit betekent dat de
doelstelling is bereikt.

Aantal jeugdleden bibliotheek :
nulmeting eind 2015/begin 2016: 4.316;
2016: 4.966, stijging 2016 t.o.v. 2015 van 15%
2017: 5.735, stijging 2017 t.o.v. 2016van 16%.

De stijging t.o.v. de nulmeting is: 33%.

  •    De inwoners waarderen de welzijnsvoorzieningen met een rapportcijfer van

minimaal 6,3 (waarstaatjegemeente.nl, peildatum 2016))