Indicator:

  • Uit de rapportage van Waarstaatjegemeente.nl blijkt dat de gemiddelde inwoner   de informatie-voorziening en de snelheid en toegankelijkheid van de dienstverlening waardeert als goed (een 8).

In 2016 heeft het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl plaats gevonden. De inwoner waardeert de dienstverlening met een 7,8 (gelijk aan meting 2014). De meting 'waar staat je gemeente' is 2 jaarlijks. In 2017 is geen meting geweest. De volgende meting staat voor 2018.

  • Uit de rapportage van Bewijs van Goede Dienst (Norm 7) blijkt dat de actualiteit van de informatie 90% bedraagt. Wij willen dit uiterlijk in 2018 hebben bereikt.

In 2017 heeft het onderzoek Bewijs van Goede Dienst plaatsgevonden. De actualiteit van de informatie is 73% (bij de vorige meting was de actualiteit 78%).

De vernieuwde vormgeving van de website is vraaggericht opgezet. Informatie waar de klant niet naar zoekt, komt niet meer op de website. Hierdoor levert de nieuwe website een bijdrage aan het verbeteren van de overzichtelijkheid. En het betekent voor een aantal producten ook dat de hoeveelheid informatie is afgenomen, wat de score bij dit onderzoek verlaagt.

Bij de programmarekening 2016 staat bij deze indicator een andere norm vermeld. Hier stond norm 8 'Dienstverlening met de menselijke maat'. (Norm = 7.0)
Deze belevingsfactor geeft een beter beeld van de dienstverlening in zijn algemeenheid.

In 2017 heeft het onderzoek Bewijs van Goede Dienst plaatsgevonden. De dienstverlening met de menselijke maat werd gewaardeerd met een 6,3. (Bij de vorige meting was de waardering 7,8)
De voornaamste reden die ondernemers aangeven: de wachttijd bij de telefonie en de onvoldoende naleving van terugbelafspraken en beantwoording van e-mails.
Dit is onderkend en heeft geleid tot formatie-uitbreiding bij de telefonie en verhoogde management aandacht voor het naleven van de afspraken.