Indicator:

Wij hebben dit resultaat behaald als uit de rapportage Bewijs van Goede Dienst blijkt dat:
1: 75% van alle producten regelarm is (op basis van de Checklist minder regels)
2: 85% van de aanvragen bij eerste indiening in behandeling kan worden genomen
3: 90% van de informatie op de gemeentelijke website actueel is

Wij willen dit uiterlijk in 2018 hebben bereikt.

In juni 2017 is een meting Bewijs van Goede Dienst uitgevoerd. Daaruit bleek dat:

- 92% van de producten regelarm is (op basis van de Checklist minder regels)
- 88% van de aanvragen bij eerste indiening in behandeling kan worden genomen
- 73% van de informatie op de gemeentelijke website actueel is

Doelstelling 1 en 2 zijn dus reeds behaald. Wat betreft doelstelling 3: de nodige acties zijn in gang gezet om de gewenste score te behalen. Overigens wordt de onvoldoende score deels veroorzaakt door een bijzondere factor: binnen de systematiek van de meting wordt ervan uitgegaan dat op de website de leges voor de omgevingsvergunning moeten worden vermeld. Onze organisatie heeft er echter bewust voor gekozen om dit niet te doen. Wij verwijzen naar de legesverordening, omdat er geen vast bedrag genoemd kan worden. De leges voor een omgevingsvergunning zijn namelijk afhankelijk van verschillende factoren (o.a. de bouwkosten).