Indicator:

 • Waarstaatjegemeente.nl: De gemiddelde inwoner waardeert zijn tevredenheid als wijkbewoner met een ruim voldoende (7). We willen dit in 2018 bereikt hebben of behouden.

Om deze indicator verder te verfijnen, stelden we in:

de enquête ‘Staat van gemeente Schagen 2016’ vragen over:

  • of de gemeente de buurt voldoende betrekt bij de aanpak van leefbaarheid, zorg en veiligheid.
  • of gemeente een beroep doet op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan leefbaarheid, zorg en veiligheid
  • of gemeente buurtinitiatieven voldoende ondersteunt op het gebied van leefbaarheid, zorg en veiligheid
  • mate waarin inwoner zich inzet voor leefbaarheid, zorg en veiligheid en of men dat ook inde toekomst wil doen
  • of de gemeente luistert naar de mening van de inwoners, meedenkt en  inwoners voldoende betrekt
  • of inwoners voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren.

In de enquête ‘Staat van Schagen’ die in 2018 wordt herhaald, is de gemiddelde beoordeling van inwoners op deze vragen verbeterd.

 • Het onderzoek Werkgeluk onder medewerkers in 2018 moet aangeven dat medewerkers meer en/of vaker met initiatieven te maken hebben dan in 2016. Daarnaast is een positieve verschuiving zichtbaar in hoe medewerkers het ervaren om initiatieven samen vorm te geven.