In 2017 hebben we onder andere gewerkt aan deze speerpunten:

Gerealiseerde doelstellingen
"De economische opleving blijft zeer krachtig” aldus de Nederlandse Bank in haar halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten in december 2017. Ook in Schagen merken wij dat de economie verder is aangetrokken. De volgende resultaten zijn in 2017 geboekt;

1. In 2017 zijn ca. 200 woningen gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2018 verwachten we dat er nog ca. 100 woningen worden gerealiseerd. We hebben verschillende woningbouwprojecten een stap verder gebracht. We hebben verschillende nieuwe woningbouwprojecten opgestart, o.a. in de kernen Callantsoog, Warmenhuizen en Dirkshorn. Wij sturen op projecten met een grote kans om nog voor 2020 tot uitvoering te worden gebracht. Dit alles met als doel om voor Schagen daadwerkelijk 950 woningen tot 2020 te realiseren.

2. Naast de woningbouwprojecten komen ook veel andere projecten daadwerkelijk tot ontwikkeling, o.a.; Makado Centrum, het project Revitalisering Groote Keeten, de ontwikkelingen in de kern Oudesluis en de projecten binnen de Structuurvisie Petten.

3. In 2017 hebben wij voor € 2.350.000 aan gronden en gebouwen verkocht (doelstelling tafelzilver). Voorbeelden van verkocht vastgoed zijn de voormalig gemeentehuizen in Tuitjenhorn en Schagerbrug. Naast deze opbrengsten is bespaard op de exploitatiekosten van deze gebouwen. De eerste verkopen van agrarische grond hebben ook plaatsgevonden
In 2018 wordt een verkoopplan voor 2018 en verder opgesteld.

4. Samen met een enthousiaste groep ondernemers hebben we een profiel voor de stad Schagen opgesteld. "Schagen Marktstad” wordt momenteel met en vooral door de ondernemers van de stad Schagen verder uitgewerkt en uitgevoerd.

5. De pilot snippergroen is gestopt op advies van de Raad. De afgelopen maanden zijn de laatste aanbiedingen in goed overleg met de bewoners verstuurd. Begin 2018 zal de evaluatie plaatsvinden. Op basis daarvan zal nieuw verkoop & verhuur beleid worden opgesteld.

6. De samenwerking binnen de regio onder de noemer De Kop Werkt is bekrachtigd met een positief raadsbesluit. Voor Noord-Holland Noord is het 'Ambitiedocument Holland boven Amsterdam' opgesteld. De economische speerpunten zijn agri-food, energie, water en toerisme.

7. In augustus van dit jaar hebben de betrokken partijen hun commitment gegeven aan de realisatie van de Energy & Health Campus in Petten door een afsprakenkader te ondertekenen. Per partij is afgesproken welke inspanning zij gaan leveren om de komende jaren het OLP terrein te transformeren tot een levendige Energy & Health Campus.
8. Met de campagnes "Zomer in de Kop" en "Najaar in de Kop" hebben we het afgelopen jaar mensen verleid om ons mooie gebied te bezoeken en wat langer te blijven. Dit doen we door het laten zien van verrassende combinaties van de iconen, zoals een dagje strand combineren met een bezoek van de Westfriese Folklore. We zijn er trots op dat steeds meer toeristen en bezoekers onze gemeente weten te vinden.

Niet gerealiseerde doelstellingen en andere zorgen

1. Het is ons dit jaar niet gelukt om grote stappen te maken met de verschillende recreatieve routes en Identity Matching. Dit had met name te maken met personele uitval en het feit dat de prioriteiten in 2017 veelal op andere onderwerpen binnen het ruimtelijk domein lagen. In 2018 pakken we activiteiten vanuit Identity Matching in samenhang met de destinatiemarketing op samen met de Kopgemeenten.

2. Vanwege de aantrekkende economie merken we dat er niet alleen sprake is van meer projecten, ruimtelijke procedures en bouwaanvragen maar ook dat er meer druk op staat omdat deze sneller gaan lopen en vaak meer begeleiding vragen. Het college van B&W heeft inmiddels besloten extra personeel te gaan werven zodat we het werk ook in 2018 en verder aankunnen. Daar staan meer inkomsten uit overeenkomsten en leges tegenover.