In 2017 hebben we onder andere gewerkt aan deze speerpunten: