Indicator:

  • In de begroting is aangegeven dat de mate van (actieve) deelname van jeugdige inwoners van Schagen aan culturele activiteiten en/of gebruik van culturele voorzieningen in 2018 20% gestegen is ten opzichte van de in 2016 uitgevoerde nulmeting. Hierover zijn op dit moment geen gegevens beschikbaar.
  • De inwoners waarderen de welzijnsvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 6,3 (waarstaatjegemeente.nl, peildatum 2016)