Indicator:

• De verhouding tussen de hoogte van de gemeentelijke belastingen en het

voorzieningenniveau is goed. Hiervoor kregen we een 8 in de vorige meting
Waarstaatjegemeente.nl. Op dit moment zijn hierover nog geen gegevens
beschikbaar gesteld.

• Het oordeel van de inwoners over de prijs van de dienstverlening komt in 2017 uit op een 7,5 of hoger. In 2014 lag dit tussen de 5,5 en 7. (Bron: Waar Staat Je

Gemeente peildatum 2017)