Structureel weerstandsvermogen

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien. Voor de onbenutte ozb-capaciteit gaan wij uit van het verschil tussen het artikel-12-norm-tarief en het laatst vastgestelde tarief.

art. 12 norm Rijk

2017 Schagen

verschil

OZB woningen

0,1927%

0,1406

0,0521

OZB -E niet-woningen

0,1927%

0,2144

-0,0217

OZB-G niet-woningen

0,1927%

0,1578

0,0349

Wanneer in 2017 het artikel-12-norm-tarief in Schagen was geheven, had dit een extra opbrengst opgeleverd van € 389.000. Dit is voldoende om de structurele risico’s van
€ 400.000 op te vangen. Daarnaast is er nog onbenutte belastingcapaciteit in de vorm van onder andere de post voor onvoorziene uitgaven, de toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting, hondenbelasting, en de reclamebelasting. In geval van nood kan dit aangesproken worden.

Beschikbare belastingcapaciteit 389
________________________________ _____ = 1
Structurele risico’s 400