Top 10 incidentele risico's jaarrekening 2017

x € 1.000

1

Garantstellingen

10%

5

4.461

2

Leningen aan derden

10%

5

1.282

3

Grondexploitatie Lagedijk

50%

3

1.425

4

precario op leidingen

10%

1

550

5

Verbonden partijen

10%

5

528

6

Personeel

50%

5

400

7

Verloop algemene uitkering

50%

3

250

8

Huishoudelijke Hulp

50%

3

250

9

Projecten in de openbare ruimte

50%

3

150

10

Calamiteit/ramp

10%

5

140

Totaal

in grafiek vorm

impact

5

1, 2, 5,10

6

4

3

3, 7, 8, 9

2

1

4

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

kans van optreden

UIt de grafiek blijkt dat de meeste risico's zijn opgenomen in het oranje vlak. Dit wil zeggen dart deze risico's redelijk aanvaardbaar zijn en een gematigde impact hebben.
De gemeente heeft geen risico's ingeschat met een grote kans en grote financiële impact (het rode vlak).