Gebouwen

In 2017 hebben we de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2017 - 2027 geactualiseerd. Actualiseren betekent dat grotere onderhoudswerken nauwkeuriger in de tijd zijn gepland. Wij onderhouden gebouwen op het niveau van conditie 3: (‘redelijke conditie, plaatselijk lichte veroudering, functievervulling van bouw- en installatie delen niet in gevaar’).

De in 2016 uitgevoerde audits van de gebouwen voor de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) hebben we in 2017 vertaald in een stappenplan voor maatregelen aan de gebouwen. Deze maatregelen hebben tot doel om energiebesparing en vermindering van uitstoot tot stand te brengen en daarmee reductie van CO2. De maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen zijn we verplicht uit te voeren, en daarmee zullen we in 2018 een begin maken.

In 2017 zijn de volgende gebouwen verkocht:
- Piet Ottstraat 3, Schagen, voormalig wijkgebouw gemeente Schagen
- Zuiderweg 15, Schagen, voormalige landbouwschool
- Oud Wulpendorp 2, Warmenhuizen, voormalige kinderopvang
- Oostwal 2, Tuitjenhorn, voormalig gemeentehuis Harenkarspel
- Schagerweg 97, Schagerbrug, voormalig gemeentehuis Zijpe
- Schagerweg 91A, Schagerbrug, voormalige gemeentewerf Zijpe

In 2017 is het tijdelijke lokaal aan de J. Blaauwboerstraat 4A te Schagerbrug overgedragen aan Stichting Surplus als tijdelijke huisvesting voor de dependance Julianaschool in Schagen. Het lokaal is geplaatst bij de school De Ark.

Door afstoten van deze gebouwen wordt er gemiddeld circa € 160.000 bespaard op het jaarlijkse planmatige onderhoud. Hierdoor wordt het structurele tekort van de reserve meerjarenonderhoud terug gebracht.