Kredietrisico

Bij het bepalen van kredietrisico’s maken we een onderscheid tussen risico’s die wij als gemeente lopen omdat wij geldleningen verstrekken of hebben verstrekt aan andere partijen, en risico’s die wij als gemeente lopen omdat wij gemeentegaranties (borgstelling) hebben afgegeven. Bij deze borgstellingen verwachten we vooralsnog geen risico’s.

(bedragen x € 1.000,-)

Verstrekte leningen

2016

2017

Leningen Verenigingen/Stichtingen

729

669

Duurzaamheidsleningen

919

919

Startersleningen

1.869

1.869

Hypotheken*

598

211

Deelnemingen

326

326

Totaal

4.441

3.994

*We verstrekken al geruime tijd geen nieuwe hypotheken meer