Doelstelling Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

Resultaat S2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004010

10.02.1 SGN Markt 1 t/o Automat Toilet

434344

Waterverbruik

83

5004055

10.20.3 SGN Molenweg 1 Kinderboerderij

434330

Onderhoud en reparatie

257

5900060

Gronddepot

434330

Onderhoud en reparatie

7.068

6210000

Wegenbeheer

431000

Energie

534

433300

Overige aankopen duurzame goederen

15.755

434330

Onderhoud en reparatie

114.701

434399

Overige goederen en diensten

28.650

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

858.145

834015

Leges

4.420

834099

Overige goederen en diensten

-3.734

6210010

Kunstwerken

434306

Materiaalgebruik/verbruik

4.950

434330

Onderhoud en reparatie

54.852

6210011

Bruggen

434330

Onderhoud en reparatie

725

6210020

Straatmeubilair

434306

Materiaalgebruik/verbruik

33.348

434330

Onderhoud en reparatie

20.776

434344

Waterverbruik

64

434399

Overige goederen en diensten

4.337

834099

Overige goederen en diensten

8.394

6210021

Onderhoud ANWB-masten

434330

Onderhoud en reparatie

4.183

6210022

Onderhoud/beheer fonteinen

434330

Onderhoud en reparatie

14.495

6210030

Onderhoud wegen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

19.290

434330

Onderhoud en reparatie

87.305

434399

Overige goederen en diensten

10.525

834081

Opbr. schades

5.560

834099

Overige goederen en diensten

-18.940

6210098

Wegen, straten, pleinen kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

159.863

423000

Afschrijvingslasten

531.330

999993

Afrekening naar KPL grondexploitatie

-290.007

6210100

Openbare verlichting

431000

Energie

281.156

433300

Overige aankopen duurzame goederen

10.485

434330

Onderhoud en reparatie

134.268

434399

Overige goederen en diensten

578

834081

Opbr. schades

1.152

834099

Overige goederen en diensten

-400

6210198

Openbare verlichting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

3.484

423000

Afschrijvingslasten

10.273

6210200

Straatreiniging

431000

Energie

20.490

434330

Onderhoud en reparatie

339.271

434399

Overige goederen en diensten

57.041

6210210

Gladheidsbestrijding

434306

Materiaalgebruik/verbruik

518

434330

Onderhoud en reparatie

21.861

434399

Overige goederen en diensten

99.449

6210298

Straatreiniging kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

3.302

423000

Afschrijvingslasten

29.366

6211000

Verkeersplannen

434399

Overige goederen en diensten

9.914

6211010

Verkeersmaatregelen

431000

Energie

6.819

434330

Onderhoud en reparatie

27.286

6215000

Baten parkeren

834015

Leges

4.578

6221000

Binnenhavens

434330

Onderhoud en reparatie

290

6221098

Binnenhavens kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

13.178

423000

Afschrijvingslasten

58.674

6240000

Beheer waterwegen

434330

Onderhoud en reparatie

288.616

834099

Overige goederen en diensten

18.270

6240020

Schouwen

434399

Overige goederen en diensten

134.534

6240098

Waterwegen kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

2.306

423000

Afschrijvingslasten

4.117

6330010

Nutsbedrijven straatwerk

834099

Overige goederen en diensten

113.253

6550000

Ziekte en plagen

434399

Overige goederen en diensten

51.804

6550010

Bomen

433100

Kosten algemene plannen

855

434306

Materiaalgebruik/verbruik

3.882

434330

Onderhoud en reparatie

6.387

434399

Overige goederen en diensten

18.009

834099

Overige goederen en diensten

435

6560000

Onderhoud groen/parken en plantsoenen

430000

Personeel van derden

933.298

434306

Materiaalgebruik/verbruik

3.990

434330

Onderhoud en reparatie

69.970

434346

Huur

20.506

434381

Eigen risico schade

840

434399

Overige goederen en diensten

8.668

434400

Bijdragen

25.257

834015

Leges

8.874

6560001

Wandelpadennetwerk

433300

Overige aankopen duurzame goederen

15.419

434330

Onderhoud en reparatie

2.703

6560010

Beheer groen

434330

Onderhoud en reparatie

7.537

434399

Overige goederen en diensten

73.633

6560020

Maaien

434399

Overige goederen en diensten

209.594

6560030

Burgerparticipatie openbaar gebied

434399

Overige goederen en diensten

87.571

834099

Overige goederen en diensten

-17.292

6560098

Openbaar groen kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

1.017

423000

Afschrijvingslasten

27.435

6560112

Onderhoud strand

434306

Materiaalgebruik/verbruik

2.020

434330

Onderhoud en reparatie

38.446

6560113

Strandslagen

434330

Onderhoud en reparatie

13.327

6560115

Strandreiniging

434330

Onderhoud en reparatie

37.571

434399

Overige goederen en diensten

43.055

434400

Bijdragen

5.847

834099

Overige goederen en diensten

21.530

6560125

Beheer/onderhoud toerisme

434330

Onderhoud en reparatie

16.986

434346

Huur

3.840

6560198

Openluchtrecreatie kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

127.431

423000

Afschrijvingslasten

227.233

999993

Afrekening naar KPL grondexploitatie

-13.585

6580020

Onderhoud speeltoestellen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

33.747

434330

Onderhoud en reparatie

39.698

434399

Overige goederen en diensten

14.804

6580035

Beheer dierparken

431000

Energie

-62

434306

Materiaalgebruik/verbruik

199

434316

Vergoedingen (IB47)

2.539

434330

Onderhoud en reparatie

6.127

434344

Waterverbruik

11

6580040

Beheer speeltoestellen

434330

Onderhoud en reparatie

2.080

6723000

Ongediertebestrijding

434306

Materiaalgebruik/verbruik

130

6980238

Reserve wegenonderhoud

460238

Reserve wegenonderhoud

525.600

860238

Reserve wegenonderhoud

340.000

6980239

Reserve groenonderhoud

460239

Reserve groenonderhoud

970.000

860239

Reserve groenonderhoud

1.000.000

6980240

Reserve onderhoud buitenruimte

460240

Reserve onderhoud buitenruimte

223.000

860240

Reserve onderhoud buitenruimte

1.519.863

Totaal resultaat Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving

7.430.516

2.702.371

Resultaat S2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004015

10.62.1 SGN Leng20/Provwg2 VV Schagen

431000

Energie

11.732

434330

Onderhoud en reparatie

2.823

434344

Waterverbruik

1.344

5004016

10.62.2 SGN Wilgenlaan 1b SRC

434330

Onderhoud en reparatie

2.631

5004020

10.31.1 SGN Julianalaan 4b Balletschool

434330

Onderhoud en reparatie

1.382

5004111

12.60.1 TJH Oostwal 21 Sporth Harenkspl

434381

Eigen risico schade

1.000

834081

Opbr. schades

2.000

5004112

12.61.1 TJH Bogtmanweg 46 De Groet

431000

Energie

101

434330

Onderhoud en reparatie

357

5004315

1.50.1 SGB P Ottstraat 1 Molentocht

434330

Onderhoud en reparatie

4.460

434372

Beveiliging/alarmopvolging

429

5004462

3.60.1 TZ WtHartplein7 Multitreffer

434330

Onderhoud en reparatie

1.934

5004511

7.60.1 PT Sportweg 3 Sportzaal

434330

Onderhoud en reparatie

1.699

5110087

S Dorpshuizen

434330

Onderhoud en reparatie

34.166

434346

Huur

4.238

442500

Subsidie

155.437

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

417

832100

Huren

10.697

5110088

S Jeugd- en jongerenwerk

434399

Overige goederen en diensten

19.125

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

61.668

442500

Subsidie

32.730

834099

Overige goederen en diensten

54

5110089

S Overige sociaal-cultureel werk

434346

Huur

26.452

434399

Overige goederen en diensten

2.122

434400

Bijdragen

2.284

442500

Subsidie

64.115

832100

Huren

3.568

834099

Overige goederen en diensten

108

6530000

Bevordering sportdeelname

434399

Overige goederen en diensten

36.220

442500

Subsidie

448.068

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

6.819

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

3.600

6530010

Zwembaden

434330

Onderhoud en reparatie

371.378

442500

Subsidie

422.253

832100

Huren

62.440

6530020

Sporthallen en sportlokalen

434330

Onderhoud en reparatie

284.319

434346

Huur

62.705

442500

Subsidie

342.873

832100

Huren

174.006

832300

Erfpacht

50

6530030

Buitensportaccomodaties niet groen

434330

Onderhoud en reparatie

37.804

832100

Huren

20.335

832300

Erfpacht

90

834099

Overige goederen en diensten

354

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

140.053

6530098

Sport kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

55.497

423000

Afschrijvingslasten

174.357

6531000

Onderhoud sportterreinen groen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

24.138

434330

Onderhoud en reparatie

91.554

6531010

Beheer sportterreinen groen

434330

Onderhoud en reparatie

63.896

434399

Overige goederen en diensten

7.369

832100

Huren

44.186

832300

Erfpacht

45

834099

Overige goederen en diensten

225

6531098

Groene sportvelden en terreinen kapitaal

422000

Toegerekende rente

53.085

423000

Afschrijvingslasten

118.782

6540098

Kunst kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

436

423000

Afschrijvingslasten

2.726

6980243

Reserve dorpshuizen

460243

Reserve dorpshuizen

40.000

860243

Reserve dorpshuizen

34.166

6980244

Reserve buitensportaccommodaties

460244

Reserve buitensportaccommodaties

413.081

860244

Reserve buitensportaccommodaties

96.190

Totaal resultaat Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn

3.482.770

599.403

Resultaat S2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004005

10.90.1 SGN Hofstraat 15 Brandweer

431000

Energie

21.649

434330

Onderhoud en reparatie

15.670

434343

Schoonmaakkosten

4.782

434344

Waterverbruik

447

434372

Beveiliging/alarmopvolging

959

834099

Overige goederen en diensten

10.480

5004150

11.90.2 WMH Doorbraak 13 Brandweer

434343

Schoonmaakkosten

1.148

834099

Overige goederen en diensten

1.148

5004152

11.90.1 WMH Sportln 30 Brandweerkazern

431000

Energie

6.561

434330

Onderhoud en reparatie

4.633

434343

Schoonmaakkosten

2.079

434344

Waterverbruik

614

434346

Huur

36.647

434372

Beveiliging/alarmopvolging

1.346

834099

Overige goederen en diensten

2.079

5004307

1.90.1 SGB M. Stolpstraat 2 Brandweer

431000

Energie

3.154

434330

Onderhoud en reparatie

1.010

434343

Schoonmaakkosten

1.222

434344

Waterverbruik

95

434372

Beveiliging/alarmopvolging

513

832100

Huren

292

834099

Overige goederen en diensten

1.222

5004355

2.90.1 CG Zeeweg 55 Brandweer

431000

Energie

4.315

434330

Onderhoud en reparatie

2.687

434343

Schoonmaakkosten

1.293

434344

Waterverbruik

92

434372

Beveiliging/alarmopvolging

513

834099

Overige goederen en diensten

1.293

5004358

2.91.1 GrK Strand Red brig post

434330

Onderhoud en reparatie

2.240

5004359

2.91.1 CG Strand Red brig post

434330

Onderhoud en reparatie

2.338

5004500

5.91.1 SMZ Rdb SMz Loods ZdHazedwdk3

434330

Onderhoud en reparatie

493

434372

Beveiliging/alarmopvolging

513

5004502

7.91.1 PT Strand Red brig Post

431000

Energie

1.841

434330

Onderhoud en reparatie

3.060

834099

Overige goederen en diensten

4.497

5004503

7.91.1 PT Noordzeestraat Red brig Loods

434330

Onderhoud en reparatie

663

434372

Beveiliging/alarmopvolging

577

5004504

7.91.1 PT Zuiderhdwdijk Red Brig Loods

434330

Onderhoud en reparatie

1.032

5004506

5.91.1 SMZ Strand Red brig Post

434330

Onderhoud en reparatie

2.966

5630010

Handhaving

434356

Bedrijfskleding

2.050

434399

Overige goederen en diensten

8.075

5630095

Bestuursdwang

434399

Overige goederen en diensten

11.111

834099

Overige goederen en diensten

550

6120030

Bluswatervoorzieningen

434330

Onderhoud en reparatie

5.466

834099

Overige goederen en diensten

2.539

6120040

Veiligheidsregio

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

3.169.776

6120050

Project Integrale Veiligheid

434365

Buurtbemiddeling

45.914

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

12.925

6120098

Brandweer kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

42.600

423000

Afschrijvingslasten

69.119

6120100

Rampenbestrijding

434322

Studiekosten

13.044

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

11.589

834099

Overige goederen en diensten

-424

6140000

Strandveiligheid

434200

Betaalde pachten en erfpachten

5.239

442500

Subsidie

264.925

443000

Invest.bijdragen+overige kap.overdrachtn

80.750

832100

Huren

3.602

6140010

Handhaving openbare orde

434329

Contributies/lidmaatschappen

1.037

434399

Overige goederen en diensten

17.690

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

21.574

442500

Subsidie

66.093

834015

Leges

57.017

834099

Overige goederen en diensten

-1.661

6140060

Veiligheidsbeleid

434399

Overige goederen en diensten

23.064

434400

Bijdragen

862

834099

Overige goederen en diensten

8.954

6140098

Openbare orde/veiligheid kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

21.935

423000

Afschrijvingslasten

78.754

Totaal resultaat Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak

4.100.744

91.588

Totaal doelstelling Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

15.014.030

3.393.362

Saldo

-11.620.668