Doelstelling De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

Resultaat B1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5400000

Boodschappendienst

434337

Telecommunicatie

7.825

6002050

Communicatie

434399

Overige goederen en diensten

64.731

Totaal resultaat De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller

72.556

0

Resultaat B1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven (overheidsparticipatie)

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6006040

Burger & overheidsparticipatie

434399

Overige goederen en diensten

42.130

Totaal resultaat De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven (overheidsparticipatie)

42.130

0

Totaal doelstelling De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

114.686

0

Saldo

-114.686