Doelstelling Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

Resultaat S4.1 Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden helemaal door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd........

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004011

10.81.1 SGN Markt 24 Gemeentetoren

431000

Energie

1.384

434330

Onderhoud en reparatie

1.285

434399

Overige goederen en diensten

1.340

5004027

10.85.3 SGN Loet 14 Vreeburg

434330

Onderhoud en reparatie

1.810

5004028

10.85.2 SGN Loet 12 Smederij

434330

Onderhoud en reparatie

176

5004318

1.85.1 SGB Schagerweg 97b Zijper museum

431000

Energie

1.029

5004600

Gedenk- en kunstobjecten

434330

Onderhoud en reparatie

2.300

6540010

Kunst en cultuuradviesraad Schagen

442500

Subsidie

8.188

6560100

Kermis en overige volksfeesten

431000

Energie

22.899

433300

Overige aankopen duurzame goederen

19.385

434306

Materiaalgebruik/verbruik

4

434330

Onderhoud en reparatie

15

434344

Waterverbruik

1.325

434348

Representatie

2.102

434399

Overige goederen en diensten

8.797

442500

Subsidie

1.668

832200

Pachten

70.947

6980216

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

460216

Reserve aankoop kunstvoorwerpen (dotatie

2.500

Totaal resultaat Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden helemaal door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd........

76.207

70.947

Resultaat S4.2 Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6510000

Bibliotheken

442500

Subsidie

768.355

832100

Huren

6.391

832300

Erfpacht

6.126

6511000

Kunstzinnige vorming

442500

Subsidie

1.163

6540000

Kunstbeoefening en bevordering

434330

Onderhoud en reparatie

11.476

434399

Overige goederen en diensten

28.318

442500

Subsidie

223.767

832100

Huren

7.736

6580010

Schagen FM

442500

Subsidie

85.682

Totaal resultaat Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd

1.118.761

20.253

Totaal doelstelling Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

1.194.968

91.200

Saldo

-1.103.768