Doelstelling Hollands Kroon

Resultaat Hollands Kroon

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110010

H Bijstandsverlening Wet BUIG

434503

Re-integratieinstrumenten

8.563

442251

Inkomensoverdrachten WWB

1.732.758

442253

Inkomensoverdrachten IOAW

86.848

442254

Inkomensoverdrachten IOAZ

10.953

442255

Inkomensoverdrachten startende onderneme

6.551

842150

Terugvordering & verhaal WWB

79.044

842151

Terugvordering IOAW

206

842152

Terugvordering IOAZ

70

842153

Terugvordering startende ondernemers Bbz

1.319

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

1.764.951

5110011

H Overige uitgaven WWB

434399

Overige goederen en diensten

500

842159

Invorderingskosten (deurwaarders oninbar

583

5110020

H Bijstandsverlening BBZ

442256

Inkomensoverdrachten Bbz 2004

8.666

442257

Bbz renteloze leningen

5.026

442258

Bbz rentedragende leningen

18.000

842155

Ontvangsten Bbz renteloze leningen

1.615

842156

Ontvangsten Bbz rentedragende leningen

26.517

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

3.560

5110021

H BBZ advieskosten declarabel

434439

Advieskosten

6.673

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

6.673

5110030

H Bijzondere bijstand

442259

Bijzondere bijstand

330.686

842157

Terugvordering bijzondere bijstand

25.973

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

357.509

5110031

H Schuldhulpverlening

434399

Overige goederen en diensten

28.349

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

28.349

5110040

H Re-integratie- en participatievz PW

430000

Personeel van derden

13.629

434503

Re-integratieinstrumenten

16.090

842158

Terugvordering re-integratieactiviteiten

8

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

29.711

5110050

H Voorzieningen WMO

442260

Woningaanpassingen

159.155

442261

Hulpmiddelen

82.941

442262

Overige voorzieningen gehandicapten

4.483

442300

Uitkeringen in natura aan personen

-51.961

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

194.617

5110060

H Huishoudelijke hulp

442263

Huishoudelijke hulp

202.862

842100

Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe

73.119

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

129.743

5110090

H Algemene voorzieningen WMO

442300

Uitkeringen in natura aan personen

7.396

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

7.396

5110091

H Bijzondere ziektekosten

442200

Uitkeringen

52.796

Totaal resultaat Hollands Kroon

2.730.964

2.730.963

Totaal doelstelling Hollands Kroon

2.730.964

2.730.963

Saldo

-1