Doelstelling De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

Resultaat B2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5003024

Feestdagenregeling

434348

Representatie

24.667

5003040

Opleidingen

434322

Studiekosten

456.123

434399

Overige goederen en diensten

83.944

5003060

Bedrijfsgezondheidszorg

434347

Geneeskundige zorg

69.583

434399

Overige goederen en diensten

26.244

5003080

Werving/selectie personeel

434399

Overige goederen en diensten

74.295

5003081

Personeelsvereniging

434400

Bijdragen

11.000

5003085

Bloemen/boeketten

434348

Representatie

519

5003095

Overige salarislasten

411090

Overige salariskosten

65

434348

Representatie

15.855

434355

Restauratieve verzorging

44

434399

Overige goederen en diensten

4.329

5004000

10.30.1 SGN Laan 19 Gemeentehuis

431000

Energie

37.281

434330

Onderhoud en reparatie

61.663

434343

Schoonmaakkosten

89.747

434344

Waterverbruik

1.866

434351

Archief kosten

134

434353

Onderhoud meubilair

1.210

434372

Beveiliging/alarmopvolging

2.229

434381

Eigen risico schade

955

434399

Overige goederen en diensten

44

5004002

10.40.3 SGN Zijperweg 10/12 Gemeentewerf

431000

Energie

11.449

434306

Materiaalgebruik/verbruik

350

434330

Onderhoud en reparatie

12.113

434343

Schoonmaakkosten

30.464

434344

Waterverbruik

2.578

434372

Beveiliging/alarmopvolging

2.396

434381

Eigen risico schade

1.060

5004110

12.30.1 TJH Oostwal 2 Gemeentehuis

431000

Energie

31.340

434330

Onderhoud en reparatie

5.171

434343

Schoonmaakkosten

11.760

434344

Waterverbruik

647

434372

Beveiliging/alarmopvolging

1.643

5004300

1.30.1 SGB Schagerweg 97 Gemeentehuis

431000

Energie

25.619

434330

Onderhoud en reparatie

568

434344

Waterverbruik

609

5004303

1.40.1 SGB Schagerweg 91a Gemloods

431000

Energie

-3.443

434330

Onderhoud en reparatie

49

434344

Waterverbruik

40

5004999

Huisvesting algemeen

431000

Energie

-775

433300

Overige aankopen duurzame goederen

37.554

434306

Materiaalgebruik/verbruik

93

434344

Waterverbruik

1.470

434346

Huur

21.690

5006998

Gem.huis Sgn kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

2.800

423000

Afschrijvingslasten

20.000

5007998

Gem.huis Tjh kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

1.412

423000

Afschrijvingslasten

141.044

5009063

Verzekeringen

434341

Verzekeringen

306.868

5009080

Rechtskundig advies/proceskstn

434399

Overige goederen en diensten

41.386

834099

Overige goederen en diensten

1.523

5009085

Afwikkeling schadeclaims

434381

Eigen risico schade

19.407

5100010

COWWI huisvesting

434330

Onderhoud en reparatie

1.115

434343

Schoonmaakkosten

14.074

434346

Huur

69.048

434372

Beveiliging/alarmopvolging

846

5100020

COWWI Automatisering

434330

Onderhoud en reparatie

84.604

434337

Telecommunicatie

17.965

434352

Kopieerkosten

14.830

434399

Overige goederen en diensten

40.208

5100030

COWWI representatie

434399

Overige goederen en diensten

4.640

5100040

COWWI interne zaken

434329

Contributies/lidmaatschappen

796

434340

Abonnementen

8.608

434343

Schoonmaakkosten

699

434345

Kantoorartikelen

216

434350

Porto en postbezorging

12.460

434351

Archief kosten

2.825

434355

Restauratieve verzorging

31

434399

Overige goederen en diensten

101

5100050

COWWI personeel

411000

Loonkosten

968.851

411001

Loonkosten WKR gerichte vrijstelling

18.777

411002

Loonkosten WKR vrije ruimte

1.633

430000

Personeel van derden

176.060

433300

Overige aankopen duurzame goederen

445

434322

Studiekosten

13.289

434399

Overige goederen en diensten

2.549

5100060

COWWI bestuurskosten

434399

Overige goederen en diensten

4.508

5100070

COWWI leasauto's sociaal rechercheurs

431000

Energie

972

434331

Lease auto's

3.378

834099

Overige goederen en diensten

812

5100080

P&C -cyclus (COWWI)

434342

Accountantskosten

11.565

5100090

Verzekeringen (COWWI)

434341

Verzekeringen

3.250

5100100

Betalingsverkeer (COWWI)

434391

Bankkosten

523

5100110

Clientenraad (COWWI)

434316

Vergoedingen (IB47)

7.003

5100120

Bijdrage Hollands Kroon (COWWI)

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

782.020

5100130

Gedragsdeskundige (COWWI)

830000

Vergoeding voor personeel

15.971

5100140

Sociaal rechercheurs (COWWI)

830000

Vergoeding voor personeel

28.642

5110034

Clientenraad

434316

Vergoedingen (IB47)

1.857

5110036

S Tolk

434399

Overige goederen en diensten

7.900

5210010

Automatisering

433300

Overige aankopen duurzame goederen

21.284

434330

Onderhoud en reparatie

1.395.200

434337

Telecommunicatie

307.660

434352

Kopieerkosten

60.665

434357

Kosten BAG

43.705

434362

Klantcontactapplicaties (Mozard/Sim)

2.400

434399

Overige goederen en diensten

425.579

834099

Overige goederen en diensten

5.244

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

1.906

5220010

Interne zaken

431000

Energie

12.615

434306

Materiaalgebruik/verbruik

1.292

434317

Bedrijfshulpverlening

10.796

434329

Contributies/lidmaatschappen

75.391

434330

Onderhoud en reparatie

1.456

434331

Lease auto's

62.760

434335

Onderhoud interieur

3.651

434340

Abonnementen

113.655

434345

Kantoorartikelen

15.829

434348

Representatie

537

434349

Druk en bindwerk

17.623

434350

Porto en postbezorging

72.336

434351

Archief kosten

7.590

434353

Onderhoud meubilair

35.774

434354

Kantoormachines

8.627

434355

Restauratieve verzorging

57.602

434399

Overige goederen en diensten

15.012

434439

Advieskosten

19.542

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

181.281

834099

Overige goederen en diensten

1.803

5220015

Kantinezaken Hofstr 15 brandweerkazerne

431000

Energie

-1.552

5299998

Facilitair kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

40.244

423000

Afschrijvingslasten

857.579

5300000

Afdeling Middelen

434334

Aanschaf meubilair

215

434348

Representatie

4.348

434399

Overige goederen en diensten

388

5310010

Salarisadministratie

411000

Loonkosten

20.979.152

411001

Loonkosten WKR gerichte vrijstelling

475.553

411002

Loonkosten WKR vrije ruimte

25.368

411090

Overige salariskosten

54.804

430000

Personeel van derden

3.243.826

434399

Overige goederen en diensten

41.278

830000

Vergoeding voor personeel

1.488.193

834099

Overige goederen en diensten

812

5350010

Invordering niet-belasting

434436

Aanmaningen en dwangbevelen

1.590

834042

Aanmaningen en dwangbevelen

1.523

834099

Overige goederen en diensten

6

5350020

Betalingsverkeer

434334

Aanschaf meubilair

91

434391

Bankkosten

22.078

434399

Overige goederen en diensten

107

434499

Kleine verschillen

-2

5350030

Kamer van Koophandel

434399

Overige goederen en diensten

33

5399998

Middelen kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

387

423000

Afschrijvingslasten

473.933

5400020

Representatie afd KCC

434348

Representatie

788

5400030

Kleding afd KCC

411002

Loonkosten WKR vrije ruimte

2.329

434399

Overige goederen en diensten

11.535

5499998

KCC kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

1.843

423000

Afschrijvingslasten

14.010

5500000

Afdeling Samenleving

434439

Advieskosten

14

5500020

Representatie afd Samenleving

434348

Representatie

2.266

434399

Overige goederen en diensten

82

5700000

Afdeling Ruimte

434348

Representatie

50

434399

Overige goederen en diensten

52

5700020

Representatie afd Ruimte

434348

Representatie

1.119

5800000

Afdeling Openbaar gebied

434348

Representatie

119

5800020

Representatie afd Openbaar gebied

434348

Representatie

97

5900020

Representatie afd Onderhoud

434348

Representatie

131

5900030

Bedrijfskleding

434306

Materiaalgebruik/verbruik

9.012

434330

Onderhoud en reparatie

32

5900040

Gereedschappen

433300

Overige aankopen duurzame goederen

15.756

434306

Materiaalgebruik/verbruik

18.478

434330

Onderhoud en reparatie

3.783

5900050

Dienstauto's

431000

Energie

37.248

434306

Materiaalgebruik/verbruik

14.846

434330

Onderhoud en reparatie

17.975

5999998

Onderhoud kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

34.033

423000

Afschrijvingslasten

218.681

6001000

Gemeenteraad en commissies

411000

Loonkosten

407.849

411002

Loonkosten WKR vrije ruimte

56.187

434316

Vergoedingen (IB47)

69.646

434322

Studiekosten

2.134

434348

Representatie

1.632

434399

Overige goederen en diensten

1.819

434400

Bijdragen

6.426

834099

Overige goederen en diensten

400

6001010

Commissie Bezwaar en Beroep

434316

Vergoedingen (IB47)

11.481

6001100

Burgemeester en wethouders

411000

Loonkosten

478.951

411001

Loonkosten WKR gerichte vrijstelling

6.348

411002

Loonkosten WKR vrije ruimte

23.880

434322

Studiekosten

2.005

434329

Contributies/lidmaatschappen

1.122

434348

Representatie

580

434399

Overige goederen en diensten

220

6001130

Wethouders - vm personeel

411000

Loonkosten

81.940

411001

Loonkosten WKR gerichte vrijstelling

-515

412000

Loonkosten voormalig personeel

749

434399

Overige goederen en diensten

111.647

460000

Voorzieningen (dotaties)

94.592

6002010

EGEM/NUP

434399

Overige goederen en diensten

6.404

834099

Overige goederen en diensten

19.830

6002011

Organisatieontwikkeling

430000

Personeel van derden

2.298

434348

Representatie

93

434399

Overige goederen en diensten

149.849

6002013

Ontvlechting COWWI

434399

Overige goederen en diensten

311

460000

Voorzieningen (dotaties)

2.223.416

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

2.223.416

6002014

Benchmarken waar staat je gemeente

434439

Advieskosten

15.084

6002030

Ondernemingsraad

434348

Representatie

308

434399

Overige goederen en diensten

14.398

6002040

Representatie en voorlichting

434348

Representatie

26.485

434399

Overige goederen en diensten

3.628

442500

Subsidie

4.700

6002090

Open dag gemeentehuis

434348

Representatie

2.807

434399

Overige goederen en diensten

24.064

6002098

Best.ondst. B&W kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

16.531

423000

Afschrijvingslasten

637.441

6003050

Verkiezingen

434316

Vergoedingen (IB47)

22.125

434399

Overige goederen en diensten

43.821

6005000

Regionale samenwerking

412000

Loonkosten voormalig personeel

498

434399

Overige goederen en diensten

1.608

6006000

Griffie

434322

Studiekosten

580

434329

Contributies/lidmaatschappen

375

434348

Representatie

344

434399

Overige goederen en diensten

84

6006010

Rekenkamer(commissie)

434399

Overige goederen en diensten

46.723

6006020

P&C cyclus

434342

Accountantskosten

44.519

434399

Overige goederen en diensten

2.804

434439

Advieskosten

18.364

6330098

Nutsbedrijven kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

3.567

6560005

Materieel groen/parken en plantsoenen

431000

Energie

22.361

434306

Materiaalgebruik/verbruik

38.378

434330

Onderhoud en reparatie

12.150

6723098

Milieubeheer kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

22.209

423000

Afschrijvingslasten

158.869

6820098

Woningexploitatie kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

22.064

6911000

Geldleningen kort

421001

Rente kortlopende leningen

787

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

16.426

6913000

Deelnemingen

434399

Overige goederen en diensten

1.136

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

239.363

6913098

Financiële middelen kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

2.876

6914000

Geldleningen lang

421000

Rente langlopende leningen

1.705.131

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

134.499

6914098

Geldleningen lang kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

11.967

822000

Toegerekende rente

1.964.527

6921000

Gemeentefonds

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

40.257.261

6922080

Div betaalde belastingen en heffingen

434100

Betaalde belastingen

633.823

6922081

Motorrijtuigenbelasting

434100

Betaalde belastingen

23.428

6922090

Bijzondere baten en lasten

423000

Afschrijvingslasten

2.668.953

433300

Overige aankopen duurzame goederen

112.827

434399

Overige goederen en diensten

406.961

434900

Mutatie dubieuze debiteuren

-70.053

834099

Overige goederen en diensten

1.036.424

860000

Voorzieningen (onttrekkingen)

741.504

6923000

Uitkering Sociaal domein

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

18.533.060

6980101

Algemene reserve vrij besteedbaar

460101

Algemene reserve vrij besteedbaar (dotat

270.908

860101

Algemene reserve vrij besteedbaar (onttr

135.310

6980201

Reserve gemeentehuis Tuitjenhorn

860201

Reserve gemeentehuis TH & Sgb (onttrekki

2.004.192

6980202

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

460202

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

522.507

860202

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

272.670

6980205

Reserve WMO/minimabeleid

860205

Reserve WMO/minimabeleid (onttrekkingen)

260.000

6980217

Reserve investeringen economisch nut

860217

Reserve invest economisch nut (onttrekki

343.375

6980218

Reserve investeringen maats. nut

460218

Reserve financiering invest maatsch nut

5.934.409

860218

Reserve invest maatschappelijk nut (ontt

489.186

6980225

Reserve Markt 18

860225

Reserve Markt 18 (onttrekkingen)

78.409

6980226

Reserve NUP

860226

Reserve NUP (onttrekkingen)

14.555

6980227

Reserve frictiekosten fusie

860227

Reserve frictiekosten fusie (onttrekking

692.296

6980229

Reserve maatschappelijk nut

460229

Reserve maatschappelijk nut (dotaties)

3.739.006

860229

Reserve Maatschappelijk nut (onttrekking

3.869.409

6980231

Reserve decentralisatie Sociaal domein

460231

Reserve decentralisaties (dotaties)

3.418.000

860231

Res. decentralisatie soc. domein (onttre

1.400.000

6980233

Reserve overlopende posten

460233

Reserve overlopende posten (dotaties)

1.080.972

860233

Res. overlopende posten (toevoegingen)

84.462

6980235

Reserve opleiding&ontwikkeling personeel

860235

Reserve Opleiding en ontwikkeling person

27.699

6980237

Reserve programma bewegen naar de klant

860237

Reserve programma "Bewegen naar de klant

275.778

6980241

Reserve innovatie zorgaanbieders

460241

Reserve innovatie zorgaanbieders

265.000

860241

Reserve innovatie zorgaanbieders

276.140

6980248

Reserve BYOD

460248

Reserve BYOD

648.000

860248

Reserve BYOD

464.505

6980999

Resultaat boekjaar

860999

Resultaat boekjaar (toevoegingen)

5.005.547

Totaal resultaat In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag

59.102.937

83.188.698

Resultaat B2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004374

2.76.1 CG Kerkplein Begraafplaats

431000

Energie

-257

434344

Waterverbruik

21

5004415

4.76.1 STB M. Breetstraat 13a Begraafpl

434330

Onderhoud en reparatie

2.342

5004526

7.76.1 PT Bergeendstraat Begraafplaats

434344

Waterverbruik

63

6002015

Aanpak identiteitsfraude

434439

Advieskosten

420

834099

Overige goederen en diensten

420

6003000

Gemeentelijke basisadministratie

434399

Overige goederen en diensten

6.337

6003010

Bevolkingszaken

434399

Overige goederen en diensten

2.800

6003015

Rijbewijzen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

27.040

6003030

Huwelijken en partnerschappen

434348

Representatie

1.345

434399

Overige goederen en diensten

1.546

6003040

Overige balieproducten KCC

434399

Overige goederen en diensten

4.770

6003098

Burgerzaken kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

950

423000

Afschrijvingslasten

25.017

6004015

Rijbewijzen

441100

Afdrachten aan Rijk

66.848

834015

Leges

257.795

6004020

Identiteitsdocumenten

434348

Representatie

33

441100

Afdrachten aan Rijk

290.637

834015

Leges

577.726

6004030

Huwelijken en partnerschappen

834015

Leges

40.978

6004035

Naturalisaties

441100

Afdrachten aan Rijk

13.416

834015

Leges

17.653

6004036

Verklaring omtrent gedrag

441100

Afdrachten aan Rijk

19.667

834015

Leges

23.900

6004040

Overige balieproducten KCC

434399

Overige goederen en diensten

3.072

834015

Leges

20.083

6140090

Lijkschouwing

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

32.955

6210050

Wegenheffing HHNK

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

1.191.454

6310000

Markten

434304

Onkostenvergoedingen

-3.450

434330

Onderhoud en reparatie

735

434344

Waterverbruik

397

834099

Overige goederen en diensten

1.278

6311000

Marktgelden

433170

Marketing / communicatie

11.125

434399

Overige goederen en diensten

33

834015

Leges

57.276

6721000

Afvalverwijdering en -verwerking

434399

Overige goederen en diensten

657.318

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

3.703.544

833200

Overige verkopen duurzame goederen

573.197

834015

Leges

10

834099

Overige goederen en diensten

914.618

6721010

Onderhoudskosten afvalverwijdering

434306

Materiaalgebruik/verbruik

7.716

434399

Overige goederen en diensten

53.299

834099

Overige goederen en diensten

60.882

6721098

Afvalverwijdering en -verwerking kapitaa

422000

Toegerekende rente

2.668

423000

Afschrijvingslasten

28.667

6722000

Riolering

434322

Studiekosten

390

434330

Onderhoud en reparatie

254.012

434399

Overige goederen en diensten

20.110

460000

Voorzieningen (dotaties)

2.247.022

834099

Overige goederen en diensten

51.842

6722005

Klein onderhoud riolering (adhoc)

434306

Materiaalgebruik/verbruik

1.278

434330

Onderhoud en reparatie

288.905

434399

Overige goederen en diensten

-2.580

6722010

Riool pompen en gemalen

431000

Energie

119.723

434306

Materiaalgebruik/verbruik

181

434330

Onderhoud en reparatie

160.226

434337

Telecommunicatie

7.296

434399

Overige goederen en diensten

12.204

834099

Overige goederen en diensten

9.072

6722011

Persleidingen

434330

Onderhoud en reparatie

10.023

6722030

Rioolbeleid en beheer

434330

Onderhoud en reparatie

20.488

434399

Overige goederen en diensten

73.669

6722098

Riolering (gecombineerd) kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

316.713

423000

Afschrijvingslasten

671.037

6724000

Onderhoud begraafplaatsen

430000

Personeel van derden

12.907

433300

Overige aankopen duurzame goederen

808

434306

Materiaalgebruik/verbruik

379

434330

Onderhoud en reparatie

80.767

434344

Waterverbruik

928

434399

Overige goederen en diensten

27.411

6724010

Beheer begraafplaatsen

434399

Overige goederen en diensten

258

460000

Voorzieningen (dotaties)

25.000

832100

Huren

8.511

6724098

Lijkbezorging kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

14.658

423000

Afschrijvingslasten

37.043

6725000

Afvalstoffenheffing

834040

Afvalstoffenheffing

4.904.499

6726000

Rioolheffing

840200

Rioolrechten op woningen

3.846.400

6732000

Lijkbezorgingsrechten

834007

Grafrechten

46.012

6732095

Overige begraafrechten

834007

Grafrechten

238.440

6823000

Bouwvergunningen

834015

Leges

1.537.874

6930000

WOZ

434304

Onkostenvergoedingen

13.016

434399

Overige goederen en diensten

38.003

6931000

OZB niet-woningen gebruikers

840101

Belastingopbrengsten

1.238.268

6932000

OZB woningen eigenaren

840101

Belastingopbrengsten

6.654.327

6932100

OZB niet-woningen eigenaren

840101

Belastingopbrengsten

2.026.619

6935000

Forensenbelasting

840201

Forensenbelasting

1.471.078

6936000

Toeristenbelasting

434399

Overige goederen en diensten

12.025

840102

Toeristenbelasting

971.162

6939000

Precariobelasting

834015

Leges

88.769

6939100

Precario kabels en leidingen

434399

Overige goederen en diensten

2.775

834015

Leges

2.076.116

6940000

Opleggen aanslagen

434438

Perceptiekosten

21.976

6940100

Invordering

434399

Overige goederen en diensten

732

434436

Aanmaningen en dwangbevelen

15.916

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

916

834042

Aanmaningen en dwangbevelen

32.419

6980221

Reserve afvalstoffenheffing

460221

Reserve afvalstoffenheffing (dotaties)

489.580

6980224

Reserve egalisatie rioolrecht

460224

Reserve egalisatie rioolrecht (dotaties)

193.206

860224

Reserve egalisatie rioolrecht (onttrekki

1.570.701

Totaal resultaat Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk

11.340.613

29.318.841

Totaal doelstelling De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

70.443.550

112.507.539

Saldo

42.063.989