Door de beëindiging van de samenwerking in het COWWI met de gemeente Hollands Kroon per 1 april 2017 is de afdeling COWWI opgeheven. De helft van de functies en medewerkers van het COWWI zijn in het nieuwe team Sociaal Domein bij de afdeling Samenleving ondergebracht en enkele bij het KCC. Deze herplaatsing is goed verlopen, mede gezien het feit dat hiertegen geen bezwaren zijn ontvangen.
Samen met de OR is een notitie opgesteld over de wendbare organisatie, waarbij het flexibel inspelen op allerlei ontwikkelingen in de organisatie een belangrijke voorwaarde is.