Afgelopen jaar zijn de verbeterpunten op het gebied van control in kaart gebracht en is een visie ontwikkeld op hoe de organisatie beter ‘in control’ kan komen. Daartoe is onder meer een ‘control volwassenheidsmodel’ geïntroduceerd en is een concerncontroller aangesteld. De eerste effecten van de inspanningen zijn onder meer zichtbaar geworden in betere beheersing van de belangrijke processen. Dit is verwoord in de managementletter van de accountant, waar in het stoplicht-model geen enkel proces meer op ‘rood’ staat.