Het college heeft onderzocht hoe het budgetteringsproces kan worden verbeterd. Het rapport is gelijktijdig met de jaarrekening aan de raad aangeboden. Enkele conclusies uit het rapport: Er is veel geregeld; goede controlfunctie, budgethoudersregeling en verplichtingenadministratie. Verbeterpunten liggen in de actualisatie van de regelingen en het gebruik van bijvoorbeeld de verplichtingenadministratie.