Per 1 mei 2017 is een nieuwe CAO afgesloten voor het personeel van de sector Gemeenten met een looptijd tot 1 januari 2019. De wijzigingen betreffen in hoofdzaak een stijging van de salarissen per 1 augustus 2017 met 1% en per 1 januari 2018 met 1,5%.
Tevens is de opbouw van het Individueel Keuze Budget (IKB) per 1 december 2017 verhoogd met 0,5%-punt.

Het overleg met de Ondernemingsraad heeft een andere, minder formele, vorm gekregen, waarbij halfjaarlijks overleg plaatsvindt tussen het gehele managementteam en de gehele OR. Met de flexibele schil van de OR wordt de OR in een vroeg stadium aan de voorkant van processen in de ontwikkelingen binnen de organisatie meegenomen.