De formatie is in 2017 met 11,3 fte (3,1%) verminderd ten opzichte van 2016. We hebben in 2017 afscheid genomen van 68 (17,3%; landelijk in 2016 6,2%) medewerkers. Hiervan gingen er 14 (21%; landelijk 23%) medewerkers met keuzepensioen, 3 (4%; landelijk 2%) medewerkers verlieten ons wegens arbeidsongeschiktheid, 27 (40%; landelijk 33%) gingen op eigen verzoek omdat ze elders werk hadden gevonden en 24 medewerkers gingen naar de gemeente Hollands Kroon in het kader van de reorganisatie van het COWWI.

Om invulling te geven aan de taakstelling is niet elke vrijkomende functie ingevuld. Hierdoor is in 2017 ruim 2 ton structureel bezuinigd op personeel.

In 2017 zijn in totaal 36 (9,1%; landelijk 7,6%) nieuwe medewerkers in dienst getreden, waarvan 20 van 35 jaar en jonger. De gemiddelde leeftijd van het personeel was aan het einde van 2017 47,7 jaar en landelijk was dat de afgelopen jaren (2015 en 2016) 48,3 jaar. Door de nieuwe, met name jonge, instroom is de samenstelling van het personeelsbestand ten positieve veranderd.
Eind 2017 hadden we 357 medewerkers (2016: 394) in dienst, waarvan 55,2% vrouw is

Met behulp van strategische personeelsplanning is beter inzicht gekomen in de behoefte aan personeel, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Aan de hand van resultaat- & ontwikkelgesprekken wordt een scherper beeld verkregen van de capaciteiten die we in huis hebben en de ontwikkelbehoeften. Hiermee kunnen we de juiste HRM-instrumentaria inzetten om goed in te spelen op de gewenste ontwikkeling van organisatie en personeel.

In 2017 hebben we 14 (3,0%; landelijk 4,6%) medewerkers intern op andere functies geplaatst. Hiermee geven we invulling aan de doorontwikkeling van onze medewerkers en blijven ze duurzaam inzetbaar.
In 2017 hebben wij 40 (in 2016: 30) stageplekken gecreëerd, waaronder 10 snuffelstages. Daarnaast is structurele formatie gecreëerd voor 3 trainees en zijn in 2017 daadwerkelijk drie trainees geselecteerd uit 15 kandidaten.