In 2017 zijn we verder gegaan op de ingeslagen weg van procesoptimalisatie. Mede door ‘Lean’ is het mogelijk gebleken om met een afgeslankte en gezonde formatie de ambities van de gemeente waar te maken.

Eén van de processen die we in 2017 verder hebben verbeterd is de P&C-cyclus. Hiermee willen we vooral de doorlooptijd verkorten van onze P&C-producten (begroting, jaarrekening, tussenrapportages). Maar we zijn ook aan de slag met de processen Inkoop, Debiteuren, Crediteuren en Krediet- en budgetbeheersing.

Voor een toelichting op de resultaten van het project Lean verwijzen we u graag naar de eindverantwoording van het programma Bewegen naar de klant, die in juni 2018 in de gemeenteraad aan de orde komt.