In het kader van de arbeidsomstandigheden ligt de focus zo veel mogelijk op preventie. In dit verband zijn in 2017 onder meer een Veiligheidsprotocol en een plan van aanpak voor de arbozorg vastgesteld.
Het ziekteverzuim is in 2017 tot 5,4% gedaald (2016: 6,1%). Landelijk is het verzuim 5,2%. Met name het zeer langdurig verzuim is teruggedrongen. Aangezien het kort ziekteverzuim (voorloper van lang verzuim) relatief laag is, is het perspectief op een lager verzuim gunstig. De doelstelling is nog steeds een 4%.