Campagne Samen werken aan geluk
In 2017 zijn we gestart met de campagne ‘Samen werken aan geluk’. Extern draagt de campagne bij aan de beeldvorming over het werk van de gemeente en helpt zij de drempel tot participatie te verlagen. Intern benutten we de campagne om medewerkers meer vraaggericht te leren communiceren en hun communicatieve vaardigheden in het algemeen te ontwikkelen.

Social intranet
Begin 2017 hebben we ons social intranet in gebruik genomen. Dit intranet is gekoppeld aan andere applicaties waarmee we werken, zodat medewerkers makkelijker informatie vinden en kennis kunnen delen. Door het een ‘social’ intranet is (vergelijkbaar met hoe Facebook werkt), stimuleren we op een natuurlijke manier het netwerken, wat een efficiënte samenwerking bevordert.

Sociale media
Inwoners mogen zelf bepalen via welk kanaal zij met de gemeente in contact komen. In 2017 is het bereik van onze Facebookpagina verder doorgegroeid. Al meer inwoners gebruiken dit kanaal door hier hun vragen te stellen, meldingen door te geven of te reageren op vragen die wij aan hén stellen waardoor we ook via social media een dialoog tot stand brengen. Medewerkers zijn zich al meer bewust van de kansen van sociale media om in gesprek te komen met onze inwoners en andere stakeholders. In 2017 zijn we ook gestart met het gebruik van Instagram om via dit middel andere doelgroepen te bereiken.

Lezersgerichte, begrijpelijke brieven
In 2017 zijn we begonnen met het herschrijven van al onze standaardbrieven, zodat ze voor inwoners makkelijker leesbaar en begrijpelijk zijn. Inmiddels zijn al ruim 100 standaardbrieven herschreven. Daarnaast trainen we onze medewerkers in het schrijven van lezersgerichte, begrijpelijke teksten. Nadat medewerkers zijn getraind, houden we door middel van steekproeven een vinger aan de pols, om de leesbaarheid van brieven duurzaam te borgen. Waar nodig herhalen we trainingen en/of coachen we de schrijvers. Team Communicatie levert hierin zo veel mogelijk maatwerk.