De belangrijkste successen zijn, dat Schagen haar ICT-voorziening volledig heeft geïnnoveerd naar de cloud en dat de mobiele werkplek is ingevoerd t.b.v. een flexibele organisatie en het bewegen naar de klant.

Automatisering
De ICT-omgeving van de gemeente Schagen is in 2017 volledig nieuw opgezet en in de private cloud geplaatst. De computerservers en werkplekken worden virtueel aangeboden. De manier waarop Schagen haar ICT-voorziening heeft ingericht is innovatief en wij lopen daarmee voorop in vergelijking met de meeste gemeenten. Ons doel is een flexibele ICT-omgeving met een hoge bedrijfscontinuïteit, waarin informatie veilig kan worden gebruikt en die mogelijkheden biedt om als organisatie snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.

In 2017 is met succes het bring-your-own-device (BYOD)-concept ingevoerd t.b.v. een flexibele organisatie. Medewerkers kunnen daarbij zelf kiezen met welke apparaten zij het liefst werken en deze aanschaffen vanuit een beschikbaar gesteld budget per medewerker.

De contracten voor mobiele telefonie en 4G-internet zijn in 2017 gezamenlijk met een groot aantal gemeenten aanbesteed waardoor een structurele besparing is gerealiseerd op deze kosten.

Informatisering / digitalisering
De samenwerking met Hollands Kroon in het sociaal domein is per 1 april 2017 beëindigd. De front-office van het COWWI is gescheiden en de digitale gegevens en cliëntdossiers zijn succesvol overgedragen aan de gemeente Hollands Kroon. Het digitale portaal voor zorgvragen en de website van de gemeente Schagen zijn in 2017 geïntegreerd tot één klantenportaal.

In 2017 hebben wij een aantal vernieuwingen doorgevoerd in ons applicatielandschap. Wij hebben aanbestedingen gehouden voor de volgende applicaties:
-Financieel systeem
-Belastingensysteem
-Beheersysteem Openbaar Gebied
-Systeem t.b.v. schuldhulpverlening

Gemeente Schagen ontwikkelt een eigen zaaksysteem. Het systeem gebruikt de door de VNG/KING vastgestelde zaakcatalogus en voldoet aan de regelgeving m.b.t. informatie opslag. In 2017 is het vergunningenproces (als eerste) aangesloten op het nieuwe systeem. Andere processen volgen.

Door de digitalisering van de processen in de organisatie kunnen burger en bedrijf steeds meer zaken digitaal aanvragen en sneller een antwoord ontvangen.

Wij zijn gestart met het ontwikkelen van een datawarehouse en een realtime digitaal dashboard om diverse gegevens te kunnen analyseren, knelpunten en trends in de organisatie (eerder) te kunnen zien. Het dashboard vervangt de huidige traditionele rapportagemethoden.

In 2017 zijn alle bouwvergunningen van de fusiegemeenten Schagen, Zijpe en Harenkarspel over de periode 1901-2010 gedigitaliseerd. Daarnaast zij wij gestart met het bewerken en overbrengen van de beleids- en milieuarchieven van de fusiegemeenten naar het Regionaal Archief Alkmaar. De omvang van het fysiek te beheren archief wordt hierdoor verminderd met 850 strekkende meter.

Landelijk 2020 programma
Wij hebben in 2017 uitvoering gegeven aan de Landelijk Digitale Agenda 2020. Onder dit programma werken gemeenten samen aan hun dienstverlening en vinden niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit; wij werken als één efficiënte overheid.
De modernisering van de GBA / Operatie BRP is stopgezet door de 2e kamer (minister Plasterk). Er ligt op dit moment geen nieuw plan om de Landelijke persoonsregistratie te moderniseren.

Informatiebeveiliging & privacy
De gegevens van onze burgers zijn veilig opgeslagen en worden veilig gebruikt.
In 2017 hebben wij een GAP-analyse uitgevoerd op onze informatiebeveiliging waaruit blijkt dat onze (organisatie)beveiliging in orde is. Wij hanteren het normenkader ‘Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten’ (BIG). Het informatiebeveiligingsbeleid is in 2017 verder aangescherpt en vastgesteld. Met een plan van aanpak treffen wij maatregelen om aan alle normen uit de BIG te kunnen voldoen (of uit te leggen waarom we niet kunnen of willen voldoen).

Naast aandacht voor de fysieke, technische en personele beveiliging is er in 2017 ook aandacht besteed aan houding en gedrag van medewerkers. Bewustwording blijft één van de belangrijkste aspecten bij informatiebeveiligin

In 2017 is een begin gemaakt met de invoering van de maatregelen om te kunnen voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Deze wetgeving is op 25 mei 2018 van kracht en vereist op het gebied van informatiebeveiliging een aantal maatregelen.