Efficiënter werken, klantgerichter werken en betere besluiten heeft voor Juridische Zaken geleid tot aandacht voor een goede gespreksvoering met de burger en een informele aanpak van allerhande procedures. Voor de afhandeling van de bezwaarschriften heeft dit geleid tot organisatie-breed invoeren van het ambtelijk horen.

JZ heeft geïnvesteerd in het trainen, begeleiden en ondersteunen van de collega’s uit de vak afdelingen bij het afhandelen van bezwaar- en beroepsschriften en overige juridische vraagstukken.
Hierbij wordt een beroep gedaan op het lerend vermogen, op aandacht voor de persoonlijke benadering en voor de oplossing in plaats van de regel met als doel betere besluiten en tevreden klanten.

Enkele Cijfers over de bezwaarschriften: Vergelijking met vorige jaren:

Ontvangen
2015 128
2016 233 *
2017 106

(*2016 was niet representatief door de bezwaarzaken herindicaties WMO)

Doel 2017: maximaal 30% van de bezwaarschriften naar de commissie zodra ambtelijk horen is ingevoerd. Over heel 2017 zijn totaal 38 zaken voorgelegd aan de commissie. Dit is 36% op jaarbasis.
Het ambtelijk horen is gefaseerd ingevoerd. Vanaf de start van het ambtelijk horen worden er aanzienlijk minder zaken voorgelegd aan de commissie. Dit percentage is 3%.

Beroepsschriften:
Afhandeling voornamelijk door de vak-afdelingen zelf met zo nodig ondersteuning van JZ.
In 2017 zijn er 59 beroepsgangen (34 beroepzaken en 13 voorlopige voorzieningen en 12 hoger beroepszaken) ontvangen. Gemeente is 6 maal in het ongelijk gesteld.